Usługi

Energy Center

Turbiny wiatrowe

• PV
• Bateria
• Elektroliza
• Biogaz
• Produkcja e-paliw
• Pompy ciepła do ogrzewania miejskiego

 

 

 

 

Pięć Centrów Energii

 • Centrum energetyczne Overgaard
 • 26 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 150 metrów (wybudowane) +700
 • hektarów paneli słonecznych (wniosek w gminie Randers)
 • Centrum energetyczne Aalborg
 • 19 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 150 metrów (wniosek o
 • w gminie Aalborg)
 • 375 akrów paneli słonecznych (wniosek w Aalborg
 • miasto)
 • 15 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 150 metrów (zastosowano
 • dla gminy Brønderslev)
 • Norrekær Enge II
 • 40 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 170 metrów (umieszczonych w
 • Gminy Aalborg i Vesthimmerland)
 • Propozycja paneli słonecznych w planowaniu.
 • Gasse Hede
 • 8 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 150 metrów (wniosek o
 • w gminie Tønder)
 • 46 akrów paneli słonecznych (wniosek w gminie Tønder)
 • Vollum Enge
 • 10 turbin wiatrowych o łącznej wysokości 180 metrów (wniosek o
 • w gminie Tønder)
 • 190 akrów dla paneli słonecznych (wniosek w gminie Tønder)

 

Do usług oferowanych przez naszą firmę należą 
 
 1. Poszukiwanie, weryfikacja i ocena terenów pod budowę farm wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni.
 2. Ustalenie możliwości przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z jej operatorami.
 3. Kontrola lokalizacji pod kątem przepisów ochrony środowiska (występowanie powierzchniowych form ochrony przyrody itp.) oraz wykonanie raportów oddziaływania na środowiskoinnych wymaganych analiz (propagacji hałasu, wizualizacji itp.).
 4. Uzyskanie zezwoleń i weryfikacja terenu w organach kontroli lotnictwa cywilnego i wojskowego.
 5. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania warunków zabudowy.
 6. Weryfikacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku przeprowadzanie, wraz z organami gminy, pełnej procedury administracyjnej dotyczącej ich zmiany.
 7. Wykonanie projektów zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych dla masztów do pomiaru wiatru, konstrukcji fundamentów elektrowni, dróg dojazdowych, zjazdów i placów montażowych oraz przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej.
 8. Uzyskanie pozostałych niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień.
 9. Uzyskanie pełnomocnych pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych.
 10. Przygotowanie biznesplanów i analiz ekonomicznych planowanych inwestycji.
 11. Pomaganie w znalezieniu oraz dostarczeniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń.
 12. Przygotowanie wniosków i dokumentów do instytucji finansowych.
 13. Wykonanie kompleksowych badań i pomiarów wiatrów.